Samenwerken

Om meer huurders te helpen aan passende, duurzame huizen in fijne buurten, werken wij samen met diverse organisaties en instellingen.

We doen het samen

We willen graag meer mensen helpen aan een huis, en onze woningen verduurzamen. We werken daarom nauw samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio's waarin we werken. En onze bewonerscommissies en huurdersorganisaties geven ons advies over belangrijke onderwerpen zoals betaalbaarheid, onderhoud en leefbaarheid.

Samen slaan we de handen in een

We maken afspraken

Ons werkgebied is de metropoolregio Amsterdam. Daarnaast zijn we actief in de regio Amersfoort, Noord-Veluwe en Zeewolde. We werken samen met 14 gemeenten. Met elke gemeente maken we, samen met onze huurdersorganisaties en corporaties, (prestatie)afspraken om samen onze doelen te bereiken. We hebben afgesproken bij te dragen aan de volkshuisvesting volgens deze thema's: 

  • Beschikbaarheid en ontwikkeling van sociale woningen;
  • Realiseren van betaalbare woningen;
  • Het verduurzamen en verbeteren van onze woningen;
  • De leefbaarheid in buurten en wijken;
  • Het huisvesten van mensen met een speciale behoefte;
  • Realiseren van wonen en zorg.